Jesaja 62 -rukouskirje – maaliskuu

Rakas rukousystävä!

Vuosi 2021 on jo edennyt hyvän matkaa. Näemmekö selkeästi, vai näemmekö ympärillämme kaaosta ja hämmennystä?
 
Vuosi 2020 oli hämmennyksen ja kaaoksen aikaa koronakriisin vuoksi, ja tuo epävarmuus yrittää edelleen varastaa meiltä toivon, ilon ja itsevarmuuden.
 
Olen hiljattain lukenut 1. Mooseksen kirjan lukuja 1 ja 2, ja toivon, että nämä ajatukset, joita minulla on noussut sydämelleni, rohkaisisivat sinua.
 
”Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.” (1. Moos. 1:1−2)
 
Viime vuoden aikana monet suunnitelmamme muuttivat muotoaan koronapandemian ja hallitusten tekemien linjausten vuoksi. Monille ihmisille, perheille ja yrityksille tämä kaaos ja muutokset olivat kuin pimeys, joka verhosi heidät, jolloin jopa huomisesta, saati sitten seuraavasta vuodesta tuli heille synkkä ja epävarma.
 
Minusta on rohkaisevaa, että kaoottisena luomishetkenä Pyhä Henki liikkui vetten päällä. Luomishetkellä Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus.”
 
Kun on hämmennystä tai kaaosta, tai olemme aloittamassa esimerkiksi jotakin uutta projektia, pyydän aina ensimmäiseksi Jumalalta Hänen valoaan ja Hänen viisauttaan.
 
Jakeessa 4 sanotaan: ”Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.” Mielestäni on hyödyllistä järjestellä asioita kirjoittamalla ylös ne asiat, jotka ovat valossa, eli ne, jotka tiedän, ja ne asiat, jotka ovat pimeydessä, eli kaikki se, mikä on tuntematonta.
 
Sen jälkeen Jumala aloitti yksityiskohtaisen prosessin tuomalla järjestyksen. Käytän sanaa järjestyksen tuominen, enkä luominen, koska useimmissa jakeissa 1. Mooseksen kirjassa ei sanota ”Jumala loi”. Esimerkiksi jakeessa 9 Jumala kokosi vedet, jotta kuiva maa tuli näkyviin. Kuiva maa oli tietenkin jo luotu, mutta vedet täytyi koota ja erottaa, jotta kuiva maa tuli esiin.
 
Myös jakeessa 11 Jumala puhui maalle ja sanoi: ”Kasvakoon maa vihantaa”. Jakeessa 12 näemme, kuinka maa tuotti kasveja (ruohoa, kasveja, puita jne.)
 
Joten, kun Jumala erotti valon ja pimeyden toisistaan, Hän toi järjestyksen kaaoksen keskelle.
 
Uuden testamentin puolella 1. Tim. 2:1−4 kehottaa meitä rukoilemaan kaikkien ihmisten ja esivallan puolesta, jotta saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Rukoillaan maailman johtajien ja omien maidemme johtajien puolesta sekä myös maidemme ja kaupunkiemme puolesta. Rukoillaan, että Jumala tuo valkeuden kaaoksen ja hämmennyksen keskelle. Rukoillaan, että Hänen valonsa ja totuutensa (Joh. 8:12; 14:16) voittavat pimeyden ja hämmennyksen sekä myös kaiken pelon ja paniikin, jota tämä kaoottinen aika on aiheuttanut.
 
Keskitytään ennen kaikkea kunnioittamaan Jumalaa ja luottamaan Häneen.
 
Olen mietiskellyt viime aikoina paljon myös Jesajan sanoja: ”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne” (Jes. 30:15).
 
Laittakaamme siis varmuutemme ja luottamuksemme Pelastajaamme, jotta voimme kulkea Hänen voimassaan, rauhassaan ja pelastuksessaan.
 
Shalom Jerusalemista!

Barry R. Denison
ICEJ:n operatiivinen johtaja
 
Rukoilethan seuraavien Jesaja 62 -rukouskampanjan aiheiden puolesta. Voit lähettää rukous- ja kiitosaiheita englanniksi osoitteeseen prayer@icej.org ja kertoa, että olet mukana kampanjassamme rukoillen ja paastoten.
 
Voit rukoilla kanssamme myös joka keskiviikko klo 16.00 liittymällä englanninkieliseen rukoushetkeen osoitteessa on.icej.org/ICEJGlobalPrayer
 
 
 

RUKOUSAIHEET


Seuraava maailmanlaajuinen Jesaja 62 -rukouspäivä on keskiviikkona 3. maaliskuuta. Liitythän joukkoomme! Rukoilethan kanssamme seuraavien aiheiden puolesta:


1. Israel


Israelin vaalit Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville” (Sananl. 2:7).

Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan” (Jaak. 1:5).

Vain muutaman viikon päästä israelilaiset äänestävät maan neljänsissä vaaleissa kahden vuoden sisällä. Mielipidemittaukset osoittavat, että konservatiivit voivat voittaa suurimman osan Knessetin paikoista, mutta kilpailu ei kuitenkaan vielä ole ohi. Vielä tiedetä, kuka tulee toimimaan pääministerinä, koska kaikki oikeistopuolueet eivät ole valmiita muodostamaan koalitiota pitkäaikaisen pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa. Vaalit järjestetään 23. maaliskuuta, ja Netanjahu pitää esillä viimeaikaisia diplomaattisia läpimurtoja Israelin ja arabivaltioiden välisissä suhteissa sekä hänen kunnianhimoista suunnitelmaansa Israelin kansan rokottamisesta koronarokotteella. Hänellä on kuitenkin edessään oikeudenkäyntejä ja ensimmäistä kertaa hänellä on useita kilpailijoita hänen oman puolueensa sisältä. Muut asiat, jotka voivat vaikuttaa vaaleihin, ovat Iranin uhka sekä Israelin suhteet Joe Bidenin uuden hallinnon kanssa.

Rukoilemme Israelin kansan puolesta, jotta he tekisivät viisaita päätöksiä maansa puolesta näissä vaaleissa. Rukoilemme, että oikeat johtajat tulisivat valituiksi, ja että he löytäisivät yhteisen sävelen, joka on maan parhaaksi. Rukoilemme, että yhä useammat arabimaat solmisivat rauhan ja normalisoisivat suhteensa Israelin kanssa. Rukoilemme, että Israelin rokotuskampanja saavuttaisi tavoitteensa ja suojaisi kansan koronavirusta vastaan sekä auttaisi maata avaamaan talouselämänsä.


Varjelusta Israelille ICC:tä vastaan

Te, Herraa pelkääväiset, turvatkaa Herraan — hän on heidän apunsa ja kilpensä” (Ps. 115:11).

”Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista” (Matt. 25:32).

Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin ilmoitti hiljattain, että se aikoo käyttää lainkäyttövaltaa avatakseen tutkinnan mahdollisia sotarikoksia vastaan, joita Israel olisi tehnyt palestiinalaisalueilla, joilla tarkoitetaan Gazaa, Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia. Tämä on hyvin virheellinen, puolueellinen ja jopa antisemitistinen teko, joka antaa palestiinalaisille suuren edun tehdä laittomuutta, demonisoida ja hajottaa juutalaista valtiota. He yrittävät näin saada tunnustusta Palestiinan valtiolle ilman kahdenvälisiä neuvotteluja Israelin kanssa; väheksyä Israelin laillista asemaa ja erityisesti sen oikeutta itsepuolustukseen; poistaa israelilaiset yhteisöt Juudeasta ja Samariasta mustamaalaamalla Israelia ja jopa kriminalisoimalla juutalaisia siirtokuntia.

Rukoilemme, että Israelin johtajilla olisi viisautta ja menestystä puolustaessaan maataan tätä syytöstä vastaan, jonka kansainvälinen rikostuomioistuin on nostanut. Rukoilemme, että tämän tuomioistuimen jäsenvaltiot hylkäisivät ja kumoaisivat tämän päätöksen. Rukoilemme, että mitään virallista syytettä Israelia vastaan ei nostettaisi. Rukoilemme, että yhä useammat maat oppisivat kunnioittamaan ja pelkäämään Jumalaa sekä ymmärtämään, että Hän tuomitsee maat sen mukaan, miten ne kohtelevat Israelia.

2. Kansakunnat
 

Oikeamielisiä johtajia kansakuntiin

”Sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita” (Ps. 22:29).

Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1. Tim. 2:1−4)

Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä meitä kehotetaan Jeesuksen seuraajina rukoilemaan esivallan puolesta, jotta saisimme viettää hiljaista ja rauhallista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Koska ympärillämme on niin paljon kaaosta ja epävarmuutta, jota maailmanlaajuinen koronapandemia on aiheuttanut, mukaan lukien ennennäkemätöntä taloudellista epävarmuutta, meidän täytyy entistä enemmän rukoilla maidemme johtajien ja maidemme puolesta. Rukoilemme, että Jumala toisi valkeuden kaiken tämän kaaoksen ja hämmennyksen keskelle. Rukoilemme, että Hänen valonsa ja totuutensa voittaisivat kaiken pimeyden, pelon ja paniikin, jota tämä pandemia aiheuttaa. Rukoilemme myös erityisesti niiden maiden johtajien puolesta, joilla on valtaa tehdä muutoksia, ja että he käyttäisivät tuota valtaansa oikein. Rukoilemme, että he eivät käyttäisi tätä kriisiä ja epävarmaa tilannetta tehdäkseen jumalattomia päätöksiä ja muutoksia meidän maissamme ja yhteiskunnissamme. Laittakaamme ennen kaikkea luottamuksemme Herraan, joka todella hallitsee kansakuntia.

3. ICEJ
 

ICEJ:n pääsiäisavustukset

“Sano sentähden israelilaisille: ’Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla” (2. Moos. 6:6).

”Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa” (Luuk. 10:22).

Kuten yleensäkin tähän aikaan vuodesta, ICEJ:n sosiaalisen avustustyön tiimi matkustaa ympäri Israelia viedäkseen pääsiäisavustusta sadoille vähävaraisille perheille ennen pääsiäistä. Pääsiäinen on hyvin tärkeä juhla juutalaisille, mutta tänä vuonna he joutuvat jälleen kerran viettämään sitä tämän nykyajan vitsauksen keskellä. Koronavirus vaikuttaa edelleen hyvin vakavasti Israeliin ja viimeisimmät mittaukset osoittavat, että 20 % israelilaisista on jäänyt työttömäksi, mikä tarkoittaa, että miljoona ihmistä on menettänyt työpaikkansa. Taloudelliset vaikeudet ovat koskettaneet erityisesti niitä ihmisryhmiä, joita me autamme normaalistikin tähän aikaan vuodesta, mukaan lukien sellaisia perheitä, uusia maahanmuuttajia ja iäkkäitä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella.

ICEJ aikoo jakaa näitä avustuspakkauksia yhdessä paikallisten sosiaalityöntekijöiden kanssa koteihin ympäri Israelia, jotta perheillä olisi kaikki tarvittava, mitä he tarvitsevat pääsiäisen seder-ateriaa varten maaliskuun lopussa. Lisäksi ICEJ aikoo kustantaa useita yhteisöllisiä seder-aterioita eri yhteisöille, mikäli suuret kokoontumiset ovat tuossa vaiheessa sallittuja. Rukoilemme, että pääsiäisavustuksemme saavuttaisi mahdollisimman monia vähävaraisia perheitä. Rukoilemme, että saisimme niin paljon lahjoituksia, että pystyisimme tänä vuonna auttamaan useampia perheitä kuin koskaan aikaisemmin. Rukoilemme myös, että Herra paljastaisi itsensä monille israelilaisille perheille tänä pääsiäisenä.


Kiitos, että rukoilet kanssamme!