Jesaja 62 -rukouskirje tammikuu 4

Rakas rukousystävä!

”Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta” (Room. 15:13).

Astumme tammikuun viimeiseen viikkoon tänä erityisenä rukouskuukautenamme ja samanaikaisesti ICEJ isännöi vuosittaista pastoreille ja johtajille tarkoitettua Envision-konferenssiamme, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. Rukoilethan tämän tärkeän konferenssin puolesta, jossa opetamme pastoreille ja muille kristillisille johtajille ei ainoastaan sitä, kuinka kytkeytyä Israeliin, vaan myös sitä, kuinka johtaa tämän vaikean koronakriisin keskellä.

Kun rukoilemme tällä viikolla, haluan, että keskitymme erityisesti TOIVOON. Uskon, että on tärkeää, että me, Jeesuksen seuraajina, loistamme toivon valoa ympärillämme oleville ihmisille. Emme tietenkään voi myöskään sivuuttaa sitä vaikeaa todellisuutta, joka ympärillämme vallitsee. Monet ovat menettäneet rakkaitaan, työpaikkansa tai pettyneet hallitukseensa. Meidän pitäisi kuitenkin kohdata tämä todellisuus toivon kautta – luottaen lujasti siihen, että Jumala on meidän kanssamme ja Hän vie meidät näiden vaikeiden aikojen läpi.

Sana toivo tarkoittaa odottamista ja luottamista. Usko tarkoittaa, että uskomme Jumalan sanaan tässä ja nyt, kun taas toivo on odottamista ja luottamista siihen, että Hänen suuret lupauksensa toteutuvat tulevaisuudessa. Monilla meistä on uskoa ja me uskomme Jumalan sanaan, mutta kuinka moni meistä voi oikeasti sanoa, että meillä on toivoa; toivoa, joka tulee Jumalalta, ja joka tuo iloa ja rauhaa, kuten Paavali kirjoittaa:

”Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta” (Room. 15:13).

Jos haluamme, että meillä olisi runsaampi toivo, meidän täytyy muuttaa näkökulmaamme ja tutkia Jumalan Sanaa. ”Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni”, sanotaan Psalmissa 119:114. Usko ja luota siihen, että Jumalan sana toteutuu sinun elämässäsi.

Jumalan Sana kertoo meille, että Jeesuksessa Kristuksessa me olemme vastaanottaneet kaikista suurimman toivon, joka on ikuinen elämä Hänen kanssaan. Paavali kuvailee sitä näin: ”sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja” (Tiit. 1:2).

Pietari kutsui sitä myös ”eläväksi toivoksi”, kun hän kirjoitti: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta” (1. Piet. 1:3).

Kun muistamme ja mietiskelemme näitä totuuksia, se auttaa meitä pitämään yllä toivoa, koska me olemme täällä maan päällä vain väliaikaisesti. Eräänä päivänä me olemme ikuisuudessa, taivaassa, Jumalan antaman suuren armon ja toivon vuoksi.

Siksi tämä toivo on tärkeä osa meidän haarniskaamme. Itse asiassa Raamatussa sanotaan, että olkoon ”kypärinämme pelastuksen toivo”, joka suojelee ajatuksiamme ja mieltämme vihollisen syöttämiltä valheilta ja epäilyksiltä. Me puemme tämän haarniskan, jotta emme lannistu noista valheista, vaan että meillä on oikeanlainen, taivaallinen näkökulma pelastusvarmuuteemme.

Haluan lopettaa näihin Raamatun jakeisiin:

”Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo” (1. Tess. 5:8).

”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät” (Room. 12:12).

Pyydä Jumalaa antamaan sinulle se ilo ja rauha, joka kumpuaa tästä kestävästä toivosta. Kunpa meillä jokaisella olisi enemmän kärsivällisyyttä ja armollisuutta näinä vaikeina aikoina. Jatkakaamme uskollisesti ja järkähtymättömästi rukousta luottaen siihen, että Jumala vastaa meidän pyyntöihimme.

Runsasta Jumalan siunausta,

David van der Walt
ICEJ:n talousjohtaja

Seuraava maailmanlaajuinen Jesaja 62 -rukouspäivä on keskiviikkona 27. tammikuuta. Tervetuloa mukaan netissä järjestettävään rukoushetkeemme kyseisenä päivänä klo 16.00 osoitteessa on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Voit lähettää rukousaiheita ja -vastauksia osoitteeseen prayer@icej.org.