Jesaja 62 -rukouskirje

Seuraava maailmanlaajuinen Jesaja 62 -rukouspäivä on keskiviikkona 6. toukokuuta. Liitythän joukkoomme! Rukoilethan kanssamme seuraavien aiheiden puolesta:
 
 1. Israel

Israelin (ja maailman) taistelu koronavirusta vastaan:
Kuten koko muukin maailma, myös Israel jatkaa taisteluaan koronavirusta vastaan ja miettii, kuinka voisi suojautua siltä tuhoamatta maan taloutta ja monien ihmisten elinkeinoa. Tähän mennessä Israelissa on kuollut yli 200 ihmistä ja yli 15 000 ihmisellä on todettu koronavirus. Heistä yli puolet on jo parantunut. Joten kaiken kaikkiaan Israel on tehnyt melko hyvää työtä taistellessaan koronavirusta vastaan, mutta se on maksanut paljon maan taloudelle. Työttömyys on noussut yli 25 prosenttiin ja monet pienyrittäjät ovat erityisen epätoivoisessa tilanteessa. Puhumattakaan siitä, millaista henkistä ja tunnepohjaista stressiä tämä on aiheuttanut iäkkäille ihmisille, jotka ovat joutuneet elämään eristyksissä kahden kuukauden ajan, eikä karanteenille ole vielä näkyvissä loppua.

Rukoilemme, että Herra liikkuisi voimallisesti säästäen ihmishenkiä ja poistaisi kärsimystä ja pelkoa, jota koronavirus aiheuttaa sekä Israelissa että maailmanlaajuisesti. Rukoilemme, että Jumalan tahto tapahtuu maan päällä tämän kriisin keskellä ja myös juutalaisen kansan ja uskovien keskellä. Rukoilemme, että ihmiset nöyrtyisivät, tutkisivat omaa elämäänsä sekä kunnioittaisivat Herraa ja luottaisivat Herraan Jumalaamme, joka on meidät luonut. Rukoilemme, että Jumala antaisi viisautta lääkäreille ja hallitusten johtajille, että he saisivat nopeasti hallintaan tämän viruksen, joka uhkaa ihmisten terveyttä ympäri maailmaa. Rukoilemme, että Israel olisi se valtio, joka keksii ratkaisun tähän uhkaan joko tehokkaan lääkityksen tai rokotteen muodossa. Lopuksi rukoilemme, että tämä maailmanlaajuinen terveysuhka väistyisi tulevien viikkojen aikana.

”Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta” (Ps. 91:3).

”Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla” (Tiit. 2:15).


Israelin uusi hallitus:
Kolmansien vaalien ja 17 kuukautta kestäneen poliittisen umpikujan jälkeen  useimmille israelilaisille oli helpotus, kun pääministeri Benjamin Netanjahu ja hänen kilpakumppaninsa Benny Gantz pääsivät viimeinkin sopimukseen yhteishallituksen muodostamisesta. Vaikka heillä onkin vielä voitettavanaan monia esteitä ennen kuin uusi hallitus saadaan muodostettua, pattitilanne näyttäisi päättyneen. Vaikka tämä uusi hallitus tulee välittömästi kohtaamaan hyvin vaativia haasteita, kuten koronaviruksen aiheuttaman sulun purkaminen, pysähtyneen talouden uudelleen käynnistäminen ja päätöksen siitä, mitä tehdään Jordanin laakson ja muiden Juudean/Samarian alueiden suhteen, jotka mainittiin Trumpin rauhansuunnitelmassa. Tämä voi osoittautua erityisen haastavaksi asiaksi monestakin syystä, ja se voi aiheuttaa mellakoita ja väkivaltaisuutta palestiinalaisten keskuudessa, epävakautta Jordanin kanssa ja rankaisevia toimenpiteitä muilta valtioilta.

Rukoilemme Israelin uuden hallituksen puolesta, jotta se pääsisi toimintaan nopeasti ja pystyisi kohtaamaan ne kiireelliset tarpeet ja huolenaiheet, jotka koskevat tätä maata. Kiitämme Herraa rukousvastauksista ja pyydämme, että nämä uudet johtajat nöyrtyisivät, tekisivät kompromisseja ja etsisivät tapoja, joilla he voisivat tehdä yhteistyötä Israelin hyväksi. Rukoilemme Benjamin Netanjahun ja Benny Gantzin välisen suhteen puolesta, että he pystyisivät tekemään todellista yhteistyötä ja luomaan vahvan siteen, joka tuo yhtenäisyyttä israelilaisten keskuuteen. Rukoilemme heille viisautta ja näkökykyä, kuinka toimia koronaviruksen suhteen, kuinka saada maan talous takaisin normaaliin toimintaan, ja kuinka toimia Juudea/Samaria-kysymyksen suhteen, joka on osa Israelin raamatullista ydintä. Rukoilemme, että Israelin uusi hallitus ja turvallisuusjoukot pystyvät torjumaan kaikki uhkat, joita jotkut maat voivat nyt yrittää tehdä vahingoittaakseen Israelia tämän koronakriisin keskellä.

”Kuuntele, Israelin paimen. Sinä, joka johdat Joosefia niinkuin lammaslaumaa, sinä, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ilmesty kirkkaudessasi.” (Ps. 80:2)

”… jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestään; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten” (Room. 12:8).

2. Kansakunnat

Maailmanlaajuinen vastaus koronavirukseen:
Koko maailma taistelee edelleen koronavirusta vastaan; kuinka säästää ihmishenkiä ja samalla säilyttää työpaikat ja maiden talous. On myös noussut paljon kysymyksiä siitä, mistä tämä virus sai alkunsa ja kuka pitäisi laittaa siitä vastuuseen. Monissa valtioissa, erityisesti Yhdysvalloissa, voi myös seurata vakavia poliittisia sivuvaikutuksia koronaviruksen vuoksi.

Tämä maailmanlaajuinen terveysuhka on testannut meidän kaikkien sisintä, pakottanut meidät kohtaamaan pelkomme ja tutkimaan, mihin me loppujen lopuksi laitamme luottamuksemme – Jumalaan vai ihmisen kykyihin ratkaista tämä ongelma. Jotkut maailman johtavista hengellisistä johtajista ovat nähneet suurta herätystä, kun monet kääntyvät takaisin Herran puoleen.

Rukoilemme, että Herra säästäisi ihmishenkiä ja poistaisi kärsimystä ja pelkoa, jota koronavirus aiheuttaa maailmanlaajuisesti. Rukoilemme, että Jumalan tahto tapahtuu maan päällä tämän kriisin keskellä, erityisesti seurakuntien keskuudessa. Rukoilemme, että ihmiset nöyrtyisivät, tutkisivat omaa elämäänsä, ja kunnioittaisivat ja luottaisivat Herraan meidän Luojaamme, ja Hänen poikaansa Jeesukseen. Rukoilemme, että Herra antaisi lääkäreille ja hallitusten johtajille viisautta tuhota tämä terveysuhka kaikkialla maailmassa. Rukoilemme, että tämän virusperäisen uhkan todelliset alkuperät paljastuisivat sekä luonnollisessa että hengellisessä todellisuudessa. Rukoilemme, että tietyt puolueet tai valtiot joutuisivat vastuuseen siitä, että he sallivat viruksen levitä maailmanlaajuisesti. Rukoilemme erityisesti, että Trumpin hallinto voisi johtaa tehokkaasti ja menestyksekkäästi koronanvastaista taistelua niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa. Rukoilemme, että tämä maailmanlaajuinen terveyskriisi päättyisi kokonaan tulevien viikkojen aikana.

”Autuas se mies, joka panee turvansa Herraan eikä käänny ylpeiden puoleen eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät!” (Ps. 40:5)

”Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava” (Luuk. 10:19).

3. ICEJ

ICEJ:n vastaus koronakriisiin Israelissa:
Kuluneiden viikkojen aikana Israel on tehnyt mittavia toimenpiteitä estääkseen koronaviruksen leviämistä. Suurin osa yrityksistä on suljettu ja virallisen määräyksen nojalla on täytynyt pysyä kotona. Kotoa poistuminen on ollut sallittua vain hyvin rajallisissa tapauksissa. Tämän vuoksi myös ICEJ:n toimisto on ollut suurimmilta osin suljettu viimeisten seitsemän viikon ajan ja henkilökuntamme työskentelee kotoa käsin. Tilanne on hyvin samanlainen kaikkialla maailmassa. Olemme kuitenkin edelleen jatkaneet toimintaamme ja löytäneet monia ihmeellisiä mahdollisuuksia auttaa hädänalaisia. Kaikki iäkkäät, mukaan lukien tuhannet holokaustista selvinneet on määrätty pysymään kodeissaan, joten monet elävät nyt eristyksissä ja peloissaan. ICEJ auttaa ruokkimaan ja huolehtimaan monista holokaustista selvinneistä ja muista iäkkäistä ihmisistä, mukaan lukien Haifa-kodin asukkaistamme. Lisäksi monet juutalaiset perheet ovat pystyneet tekemään alijan Israeliin koronakriisistä huolimatta. ICEJ tukee näitä alijalentoja ja uuteen maahan sopeutumista. Olemme itse asiassa tuoneet 580 uutta juutalaista maahanmuuttajaa Israeliin helmikuusta lähtien – kaikista matkustusrajoituksista huolimatta.
 
Jatkamme rukousta ICEJ:n henkilökunnan puolesta Jerusalemissa ja maailmanlaajuisesti, jotta voisimme toimia tehokkaasti tämän kriisin keskellä. Rukoilemme, että ovet aukenisivat edelleen kristilliselle suurlähetystölle, jotta mahdollisimman monet saisivat apua tänä vaikeana aikana. Rukoilemme, että saisimme edelleen lahjoituksia, jotta voimme jatkaa työtämme ja aloittaa myös uusia projekteja jopa tämän maailmanlaajuisen talouskriisin keskellä. Kiitämme Herraa siitä, että pystyimme auttamaan monia avuntarpeessa olevia israelilaisia pääsiäisen aikana. Rukoilemme, että voisimme ruokkia ja huolehtia yhä useammista holokaustista selvinneistä ja iäkkäistä israelilaisista. Rukoilemme, että meillä olisi kaikki tarvittavat varat auttaa kaikkia niitä juutalaisia, jotka haluavat tulla Israeliin tulevien viikkojen ja kuukausien aikana sekä auttaa heitä sopeutumaan uuteen maahan.
 
”Runsaalla sateella sinä, Jumala, kostutit perintömaasi; ja kun se oli näännyksissä, niin sinä virvoitit sen” (Ps. 68:10).
 
”Ja hän, joka antaa siemenen kylväjällä ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät” (2. Kor. 9:10).
 
 
ICEJ:n lehtimajanjuhla:
Kaikista epävarmuustekijöistä huolimatta, joita koronavirus aiheuttaa, Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö aikoo järjestää vuosittaisen lehtimajanjuhlan Jerusalemissa lokakuussa. Sakarja 14:16 sanoo, että meidän tulisi ”viettää lehtimajanjuhlaa” ja juuri niin me aiomme tehdä. Tarvitsemme kuitenkin paljon viisautta ja näkökykyä, jotta osaamme sopeuttaa lehtimajanjuhlan suunnittelumme seuraavien kuukausien aikana syksyn tilanteeseen sopivaksi.
 
Rukoilemme, että johtajamme osaisivat suunnitella tämän nimenomaisen lehtimajanjuhlan Herran mielen mukaisesti. Rukoilemme, että valitsisimme oikeat puhujat ja ylistyksenjohtajat sekä Israelista että ulkomailta palvelemaan juhlille. Rukoilemme, että jokainen lehtimajanjuhlan tilaisuus olisi Pyhän Hengen inspiroima ja samassa linjassa Hänen ennalta määrätyn tahtonsa ja suunnitelmiensa kanssa juuri tätä juhlaa ajatellen. Rukoilemme, että kansalliset johtajamme ja matkanjohtajat saisivat runsaasti matkalaisia omiin ryhmiinsä. Lisäksi rukoilemme, että kansainväliset lennot ja Israeliin saapuminen palautuisivat normaaleiksi hyvissä ajoin ennen juhlien alkua. Rukoilemme, että suurten tapahtumien järjestäminen sallittaisiin Israelissa ennen lokakuuta. Rukoilemme, että juhlille tulisi riittävästi vapaaehtoisia palvelemaan.
 
”Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa” (Sak. 14:16).
 
”Minä palaan jälleen teidän tykönne, jos Jumala suo” (Apt. 18:21) Huom. englanninkielisessä käännöksessä sanotaan: ”Minun täytyy joka tapauksessa viettää tätä juhlaa Jerusalemissa.”
 
 
 

Kiitos, että rukoilet kanssamme!