Mene tässä voimassasi

Gideon vapauttaa Israelin midianilaisten vallasta

Kertomus Gideonista, sotaurhosta, löytyy Tuomarien kirjan luvuista 6-8. Hänet mainitaan heprealaiskirjeessä esimerkkinä yhdestä uskonsankareista (Hepr. 11:32-34). Nimi Gideon tarkoittaa ”Tuhooja”, ”Soturi” tai ”Sotaurho”. Hänen arvellaan eläneen 1300-1200 luvulla ennen ajanlaskua. Hän kuului Manassen heimoon, ja oli abieserilaisen Jooaan poika.

Tuomari tarkoittaa johtajaa. Tuomarien kirja kertoo ajasta, jolloin Israelissa vallitsi anarkia. ”…jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki (Tuom. 21:25). Sama tilanne toistui monta kertaa. Israelin kansa hylkäsi Jumalan ja alkoi palvoa epäjumalia. Silloin naapurikansat saivat heidät valtansa alle, ja kansa kääntyi epätoivossaan takaisin Jumalan puoleen. Jumala armahti heitä ja lähetti kansalle johtajan, tuomarin, joka Jumalan avulla vapautti kansan.

Kartta Israelin kahdestatoista heimosta:

Gideonin aikaan Israelin kansa oli jälleen kerran hylännyt Jumalan. Herra antoi sen vuoksi kansansa seitsemäksi vuodeksi Midianin käsiin. Vihollisten sorto oli ankaraa, ja israelilaiset jopa rakensivat itselleen suojia vuorten onkaloihin ja luoliin. Midian liittoutui amalekilaisten ja arabialaisten kanssa Israelia vastaan, ja he yhdessä hävittivät israelilaisten sadot, karjaeläimet ja aasit. Hätä oli suuri, ja kansa huusi Jumalaa apuun.

Gideon oli viinikuurnassa nisuja puimassa korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!” Sanat voivat kuulostaa jopa hupaisilta ottaen huomioon tilanne ja Gideonin mielentila. Gideon oli luonteeltaan pelokas ja alistunut kohtaloonsa. Hän oli ehkä jossakin määrin katkeroitunut, eikä pitänyt itseään minkäänlaisena sankarityyppinä. Herran enkeli jatkoi edelleen: ”Mene tässä voimassasi, ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut”. Tuom. 6: 11-14.

Voin vain kuvitella, mitä Gideonin ajatusmaailmassa on liikkunut. Hän suuri sotasankari ja urho? Gideonin vastaus enkelille ilmaisi hänen tuntojaan itsestään ja suvustaan: ”Oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä”. Herra vastasi hänelle: ”Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen (Tuom. 6:15-16).

Gideonin menetelmät ja sotajoukot

Gideon lähti taistelemaan vihollista vastaan pienen, kolmesataa miestä käsittävän sotajoukkonsa kanssa. Suuri vihollisleiri koostui midianilaisten, amalekilaisten ja idän miesten joukoista. Heitä oli ”niin paljon kuin heinäsirkkoja; ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, niitä oli niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla”. Tuom. 7:12.

Ennen taistelua Gideon teki vakoiluretken vihollisleiriin. Hän kuuli, kun eräs leiriläinen kertoi toiselle näkemästään unesta ja sen selityksestä. Mies kertoi toiselle: ”Minä näin unta ja katso, ohraleipäkakku tuli pyörien midianilaisten leiriin. Se tuli teltalle saakka, iski siihen niin, että se kaatui ja käänsi sen ylösalaisin ja teltta jäi kumoon. Niin toinen vastasi ja sanoi: ”Se ei ole mikään muu kuin israelilaisen Gideonin, Jooaan pojan, miekka; Jumala antaa hänen käsiinsä Midianin ja koko leirin”. Tuom. 7: 9-15.

Tästä rohkaistuneena Gideon lähti 300 miehensä kanssa liikkeelle hyökäten vihollisen leiriin. Joukko hajaantui kolmeen ryhmään, jonka jäsenillä kullakin oli aseinaan ruukku, soihtu ja pasuuna. He saapuivat leirin ulkopuolelle, rikkoivat ruukut, ottivat soihdut ja puhalsivat pasuunaan. Syntyi kaaos vihollisleirissä ja sekasorron keskellä vihollinen tappoi toinen toisiaan, paeten suin päin. He seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja kun he puhalsivat noihin kolmeensataan pasuunaan, niin Herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä. Leiri pakeni Beet- Sittaan asti Sereraan päin, Tabbatin luona olevan Aabel-Meholan rantaan saakka. Tuom. 7:13-22

Arasta Gideonista oli kasvanut kasvoi Herran koulussa rohkea, väkevä sotasankari. Heprealaiskirjeessä sanotaan Gideonin olevan yksi esimerkki uskonsankareista (Hepr. 11:32-34), joista kerrotaan: ”He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisen joukot.” Jumalan johtamana heikkokin voi menestyä ja kasvaa sankariksi. Herralle mikään ei ole mahdotonta. Hän voi antaa voiton heikonkin ihmisen kautta.

Kertomus Gideonista opettaa sen, että voit edetä sen voiman varassa, joka sinulla on nyt. Sinun ei tarvitse muuttua toisenlaiseksi, vaan olet käyttökelpoinen sellaisena, kuin olet. Jumala lupasi Gideonille olla tämän kanssa, jos tämä tottelee Hänen kutsuaan. Näin myös tapahtui. ”Jumala on meidän kanssamme” on yksi Messiaan, Jeesuksen nimistä (Matt. 1:23).

Gideonin saama voitto ei estänyt häntä lankeamasta heti saavutuksensa jälkeen. Hän pyysi Israelin miehiltä kultakoruja , ja valmisti niistä kasukan kotikaupunkiinsa Ofraan. Koko Israel kulki siellä kasukan jäljessä haureudessa ja ”se tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheellensä” (Tuom. 8:27). Suuren voiton saavuttaminen hetkellisesti voi olla helpompaa kuin vaeltaa voiton jälkeen uskollisesti?

Olen tähän mennessä käsitellyt Mooseksen, Joosefin ja nyt Gideonin henkilökuvaa, elämää ja palvelutehtävää. Jatkossa pyrin käsittelemään näiden henkilöiden elämää laajemmasta näkökulmasta. Mitä voimme oppia heidän elämästään, jotta kasvaisimme itse Herran meille valmistamaan kutsumustehtävään?

Antero Keinänen