JOOSEFIN EGYPTIN ORJUUDEN VUODET

I Moos. 39:1-6 Ja Joosef vietiin Egyptiin, ja Potifar, egyptiläinen mies, joka oli faraon hoviherra ja henkivartijain päämies, osti hänet ismaelilaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet. Mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi kaikessa, ja hän oleskeli isäntänsä, egyptiläisen, talossa. Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään. Niin Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai palvella häntä. Ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitoonsa talonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden, ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla. Niin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään, paitsi ruoasta, jota hän söi.

Kuitenkin Potifarin vaimo kohteli Joosefia himonsa tähden kaltoin. Hän kertoi Potifarille valheellisen tarinan siitä, että Joosef olisi kajonnut häneen, josta seurasi Joosefille lähtö Potifarin uskotun miehen asemasta vankilaan.

I Moos. 39:20-23 Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytettiin; ja hän jäi siihen vankilaan. Mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin. Ja vankilan päällikkö uskoi kaikki vangit, jotka vankilassa olivat, Joosefin haltuun. Ja kaikki, mitä siellä toimitettiin, tehtiin hänen toimestaan. Eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki.

Joosef pääsi vankilasta ja sai selittää faraon unen. Farao asetti Joosefin toiseksi korkeammalle paikalle heti itsensä jälkeen.

1Moos.41:37-46 Tämä puhe miellytti faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa. Ja farao sanoi palvelijoilleen: ”Voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niinkuin tässä?” Ja farao sanoi Joosefille: ”Koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja taitavaa, kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani; ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen sinua korkeampi.” Ja farao sanoi Joosefille: ”Katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi”. Ja farao otti sinettisormuksensa kädestään ja pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen ylleen hienot pellavavaatteet ja ripusti kultakäädyt hänen kaulaansa. Ja hän antoi hänen ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan, ja hänen edellään huudettiin: abrek! Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Ja farao sanoi Joosefille: ”Minä olen farao, mutta sinun tahtomattasi älköön kukaan nostako kättä tai jalkaa koko Egyptin maassa”. Ja farao nimitti Joosefin Saafenat-Paneahiksi ja antoi hänelle puolisoksi Aasenatin, Oonin papin Poti-Feran tyttären. Niin Joosef lähti tarkastamaan Egyptin maata. Joosef oli kolmenkymmenen vuoden vanha, kun hän tuli faraon, Egyptin kuninkaan, palvelijaksi. Ja Joosef lähti faraon luota ja kulki läpi koko Egyptin maan.

Näin on kulunut Israelin pojan Joosefin elämästä 13 vuotta, johon on sisältynyt niin esikoisoikeus, orjuutta ja hallitusmiehenä olemista. Aikaan sisältyivät myös hänen 17-vuotiaana näkemänsä unet, joista hänen veljensä tai isänsä eivät voineet kuvitella, millä tavoin nämä unet Joosefin kohdalla astuvat käytäntöön. Minkälaisessa tilanteessa veljet joutuivat kohtaamaan Joosefin ja kumartumaan hänen edessään?

Seitsemän hyvän viljavan vuoden jälkeen tuli nälänhätä koko Egyptin maahan sekä muihinkin maihin.

I Moos.41:53-57 Ne seitsemän viljavuotta, jotka tulivat Egyptin maahan, kuluivat loppuun. Sen jälkeen alkoi seitsemän nälkävuotta, niinkuin Joosef oli sanonut, ja tuli nälänhätä kaikkiin maihin, mutta Egyptin maassa oli leipäviljaa kaikkialla. Mutta koko Egyptin maa näki nälkää, ja kansa huusi faraolta leipää. Silloin farao sanoi kaikille egyptiläisille: ”Menkää Joosefin luo ja tehkää, mitä hän käskee teidän tehdä”. Kun nälkä ahdisti koko maata, avasi Joosef kaikki varastot ja myi viljaa egyptiläisille. Mutta nälänhätä tuli yhä kovemmaksi Egyptin maassa. Ja kaikista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo ostamaan viljaa, sillä kaikissa maissa oli kova nälänhätä.

Israel lähetti kymmenen poikaansa Kanaanin maasta Egyptiin viljaa ostamaan. Nuorin poika Benjamin jäi isänsä luo kotiin. Joosef kohtasi veljensä ja tekeytyi heille tuntemattomaksi. I Moos.42:5-7 Niin Israelin pojat tulivat muiden tulijain mukana ostamaan viljaa, sillä Kanaanin maassa oli nälänhätä. Mutta Joosef oli vallanpitäjänä maassa; hän myi viljaa kaikelle maan kansalle. Niin Joosefin veljet tulivat ja kumartuivat hänen edessään kasvoilleen maahan. Ja Joosef näki veljensä, ja hän tunsi heidät, mutta tekeytyi heille vieraaksi, puhutteli heitä ankarasti ja kysyi heiltä: ”Mistä te tulette?” He vastasivat: ”Kanaanin maasta tulemme, ostamaan elintarpeita”.

Niin Joosefin veljet tulivat ja kumartuivat hänen edessään kasvoilleen maahan. Tässä kohden toteutui Joosefin ensimmäinen uni. Yksitoista viljalyhdettä kumartaa hänen lyhdettään. Tosin veljien mukana ei ollut
heidän veljensä Benjamin, koska hän jäi isänsä luokse Kaananin maahan. Hänen veljensä eivät tienneet tässä vaiheessa kumartavansa Joosefia, koska he ajattelivat kumartavansa egyptiläistä suurta herraa, jolla oli valta tehdä heidän kanssaan, mitä tahtoi.

Joosef pyysi veljiä tuomaan seuraavalla kerralla mukaan myös nuorimman veljen. Hänen isänsä Israel ei tiennyt sitä, että kysymyksessä on hänen poikansa Joosef. I Moos.43:13-15 Ottakaa sitten mukaanne myöskin veljenne ja nouskaa ja menkää jälleen sen miehen luo. Jumala, Kaikkivaltias, suokoon, että se mies tekisi teille laupeuden ja antaisi toisen veljenne sekä Benjaminin palata kotiin teidän kanssanne. Mutta jos tulen lapsettomaksi, niin tulen lapsettomaksi.” Niin miehet ottivat mukaansa lahjan ja kaksinkertaisen rahan sekä myöskin Benjaminin ja nousivat ja menivät Egyptiin; ja he astuivat Joosefin eteen.

Joosef ilmaisi itsensä veljille. I Moos. 45:1-5 Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen ympärillään. Hän huusi: ”Antakaa kaikkien mennä pois minun luotani!” Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen. Ja hän purskahti ääneensä itkemään, niin että egyptiläiset ja faraon hoviväki sen kuulivat. Ja Joosef sanoi veljilleen: ”Minä olen Joosef. Vieläkö minun isäni elää?” Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle, niin hämmästyksissään he olivat hänen edessään. Mutta Joosef sanoi veljilleen: ”Tulkaa tänne luokseni”. Ja he tulivat. Niin hän sanoi: ”Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä.

Joosef kehotti veljiään kiirehtimään, että he hakisivat Israelin perheineen, karjoineen ja kaikki, mitä heidän isänsä ja veljensä omistivat asettuakseen Egyptiin. Hän lupasi myös, että he saavat asettua Goosenin maan parhaimpaan ja viljaisimpaan osaan asumaan. I Moos. 45:9-13 Menkää, rientäkää minun isäni tykö ja sanokaa hänelle: ’Näin sanoo poikasi Joosef: Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi, tule luokseni, älä viivyttele! Sinä saat asettua Goosenin maakuntaan ja olla minun läheisyydessäni, sinä ja sinun lapsesi ja lastesi lapset, pikkukarjasi ja raavaskarjasi, kaikki, mitä sinulla on. Minä elätän sinua siellä – vielä on näet viisi nälkävuotta – niin ettet sinä eikä sinun perheesi eikä kukaan omaisistasi ole sortuva puutteeseen.’ Te näette omin silmin, ja myös veljeni Benjamin näkee, että minä itse teille puhun. Kertokaa siis isällenne kaikesta siitä kunniasta, joka on tullut minun osakseni Egyptissä, ja kaikesta, mitä olette nähneet, ja rientäkää ja tuokaa isäni tänne.”

Näin Joosefin veljet kumartuivat Joosefin edessä. Niin myös toteutuivat Joosefin unet. Veljet saivat kokea mitä kauneimmalla tavalla, että Joosef oli antanut heille anteeksi. Veljet sekä Israel perheineen saivat kohdata ja elää Joosefin kanssa.

Antero Keinänen