Pyhä Henki: vapauden Henki vai vangittu Henki.

Olin muutama päivä sitten aamulla rukouksessa ja kyselin Herralta tämän päivän puheenaihettani. Tässä yhteydessä sain näyn, jonka jaan teidän kanssanne.

Silmieni edessä oli ihmisen päälaki ja päälaen yläpuolelle laskeutui valkoinen kyyhkynen ja siipiensä varassa se oli laskeutumatta ihmisen päälaelle. Ihmiskäsi tarttui siihen ja laski sen pöydällä olevaan lasiastiaan ja laittoi kannen astian päälle.

Kyyhky kävi hetki hetkeltä elottomammaksi ja oli lopulta henkitoreissaan.

Jeesus sanoi opetuslapsilleen lähettävänsä Pyhän Hengen. Pyhä Henki on johdattava meidät Jeesuksen Kristuksen tuntemukseen. Pyhän Hengen ominaisuudet ovat mm. olla Puolustaja, Totuuden Henki, opettaa, muistuttaa, Viisauden Henki, Ymmärryksen Henki,
Neuvon Henki, Tiedon Henki ja Herran pelon henki.

Joh. 14:16–17, 26: Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Jes.11:2: Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

Ap.t. 1:8: ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

Mitkä ovat ne tekijät, jotka murehduttavat Pyhä Hengen? Niitä ovat mm. synnissä eläminen, haureudellinen elämä, valheessa eläminen, katkeruus, anteeksi pyytämättömyys ja -antamattomuus. Kuinka monta kertaa me olemme syrjäyttäneet Pyhän Hengen olemalla ylimielisiä ja jopa ylpeitä omasta erinomaisuudesta ja mm. saatamme Pyhän Hengen syrjästä katsojan paikalle. Kuitenkin Pyhän Hengen, jonka Jeesus lupasi olla meidän neuvonantajamme ja Hänen paikkansa tulisi olla meidän elämässämme sillä paikalla, josta käsin Hän hallitsee meitä kaikilla meidän elämämme alueilla. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että Pyhä Henki loittonee meistä. Niitä ovat mm. rukoilemattomuus, Raamatun lukemattomuus, taitamattomuus, Luopuminen Jumalayhteydestä ja väärä seura.

1 Tess. 5:19: Henkeä älkää sammuttako.

Amen.

Antero Keinänen