Sana

Joka eksyttää oikeamielisiä pahalle tielle, se lankeaa omaan kuoppaansa; mutta nuhteettomat perivät onnen.

Proverbs 28 : 10 PYHARAAMATTU1933