Korkeimman suojelus

Tänään maaliskuun 28. päivänä 2020 tarvitsemme Korkeimman suojelua ja varjelua enemmän kuin koskaan ennen. Tämä pätee juuri meidän sukupolveemme, jotka olemme syntyneet Suomea koetelleiden Talvisodan, Jatkosodan ja Lapin sodan jälkeisinä vuosina. Edessämme on Raamatun mukaan samankaltaisia koettelemuksia kuin tuolloin. Sotiinhan liittyy seurausilmiöinä lähes aina myös nälänhätää ja erilaisia kulkutauteja.

Vaikka emme juuri tällä hetkellä koe sotaa tai nälänhätää Suomessa, on maahamme levinnyt pandemia nimeltä Korona, joka on osoittanut ”etenemiskykynsä” myös kehittyneissä maissa.

Mutta mitä Raamattu ennustaa laajemmin tämänkaltaisista sairauksista ja niihin liittyvistä ilmiöistä? Käymme seuraavassa läpi jae jakeelta Psalmia 91, joka mielestäni on meille annettu ”resepti” tai ”turvamenettely” vastustaessamme ja seisoessamme näitä vihollisia vastaan.

PSALMI 91

1. Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy

Tässä kyse on uskovasta, joka on päättänyt asettua pysyvästi ja kestävästi Herran Jeesuksen suojaan ja läsnäoloon. Hän ei ainoastaan istahda siihen hetkellisesti tai käväise Hänen suojapaikassaan pikaisesti. Raamatun heprean verbi jashav sisältää merkityksen kertakaikkisesta suojapaikkaan asettumisesta ja siellä pysymisestä kaikissa olosuhteissa. Se on Herran sinulle valmistama suoja- ja kätköpaikka (englanniksi hiding place).

2. se sanoo Herralle: ”Sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan.”

Suojapaikassaan pysyvä uskova tunnustaa turvansa olevan yksin Jeesuksessa näkyvän ja näkymättömän rajuilman tullessa tai joutuessaan valheen tai vaaran keskelle. Kaikki nämä vaaran elementit, mutta myös usko, jolla ne kohdataan, sisältyvät jakeessa esiintyvään sanaan machasee. Herra on myös vahva linna vuoren huipulla ja demonivoimien on mahdotonta valloittaa sitä. Ainoastaan silloin, kun turvalinnasta käsin taisteleva, lähtee sieltä pois omille harhateilleen, joutuu hän alttiiksi vihollisen joukoille.

3. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta.

Tässä on tilanne, jossa ihminen on joutunut samalla tavalla kuin eläin ”ovelasti ja petollisesti” viritettyyn ansaan. Kielikuva löytää yhtymäkohdan esim. tämän päivän Lapista, jossa riekon pyydystäjät virittävät tällaisia ansoja saalislinnuille tunturialueilla. Sotiemme aikainen sukupolvi hallitsi myös toisen pyyntimuodon, ns. loukkupyynnin, jossa raskas puupaino sisältäen joskus jopa kiviä lauetessaan surmasi saaliseläimen. Niinpä sielunvihollisellakin on useampia kuin yksi tapa saada sinut saaliiksi.

Ratkaisevaa on lupaus Hänen apuun tulostaan: Hän irrottaa silmukan kaulastasi ja Hän nostaa raskaan ”loukkupainon” päältäsi. Esimerkit läheltä ja myös kaukaa lähetyskentiltä kertovat tällaisista pelastumisista.

Ajankohtainen sana surmaava rutto on käännetty heprean sanoista dever hawwoot. Näiden kahden sanan muodostama käsite tarkoittaa mm. turmiollista ja vaarallista kulkutautia tai ruttoa, joka leviää voimakkaasti saastuttaen ihmisiä ja eläimiä ja joka lopulta saattaa olla kuolettava tai tappava. Merkillepantavaa on heprean rutto- sanan ja yleensä sanaa merkitsevän käsitteen samanlaisuus. Molemmissa on samat heprean kielen konsonantit. Ainoastaan vokalisointi poikkeaa toisistaan. Rohkenemmeko tehdä tässä jopa tulkinnan siitä, kuinka valkeuden ja pimeyden käskysanat käyvät ”taistelua keskenään”. Tässä taistelussa Herran sanat vapauttavat, pelastavat ja parantavat meidät pimeyden sanojen vallasta, joiden valtaan olemme joutuneet uskottuamme ja toteltuamme niitä kapinassamme.

Tällaisistakin kulkutaudeista, myös koronasta, Hän sinut vapauttaa, kunhan vain pysyt Hänen Sanansa osoittamassa turvapaikassa ja alat toteuttaa kuuliaisuutta Sanalle.

4. Sulillaan Hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus.

Tässä on viittaus nimenomaan Herran ”siipisulkien” täydelliseen suojeluun, joka eliminoi kaikki hyökkäysyritykset.

Hänen totuutensa, emet, on se täydellinen kilpi ja suoja kaikkea pahaa vastaan. Jos siis elämämme ja valintamme perustuvat Hänen totuuteen, silloin myös saamme elämämme ylle jatkuvan, pysyvän suojan.

5. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta.

Edellä kuvatulla tavalla toimien sinä et pelkää etkä kauhistu vihollisen yöllisiä hyökkäyksiäkään. Monet uskolliset saavat näitä kokea ehkä siksi, että he ovat niin vaarallisia sielunvihollisen valtakunnalle.

Yön kauhut ovat selvästi mitä voimakkaimpia saatanallisia henkiä. Heprean sana pahad, kauhu, tarkoittaa suurta pelkoa tai äkillistä pelästymistä, joka on niin voimakas, että sen aiheuttama kauhuntunne saa ihmisen vapisemaan ja tärisemään. Kyse ei ole pelkistä tunteista, vaan elävästä todellisuudesta. Raamattu tekee selväksi, että kauhut ovat ulkoisia kohteita, eivätkä pelkkiä sisäisiä tunteita. Mutta selvästi tuo ulkoinen voima herättää myös voimakkaita sisäisiä tunteita. Me ymmärrämme, että kauhut vierailevat ihmisten luona, mutta meillä on voitokas pääsy yön kauhun otteesta Jeesus-nimessä.

Tässä erään lähetystyöntekijän kokemus tällaisesta ”yön kauhusta”:

Eräs sisar Afrikan lähetyskentällä kertoi Herran antaneen hänelle sanan siitä, ettei hän sairastuisi pelättyyn malariaan.

Eräänä yönä hän heräsi äänekkääseen moskiiton surinaan, mutta kyseessä ei ollut todellinen moskiitto, vaan yön kauhu. Se oli tullut tuon moskiiton äänen muodossa. Nainen oli aiemmin herännyt monta kertaa aitojen moskiittojen puremiin, eikä ollut sairastunut. Mutta tämä kerta oli erilainen. Ajatus tuli aivan kuin tyhjästä: ”Olen saanut malarian. Se on tullut. On liian myöhäistä!” Tuo ajatus tuli yön kauhulta. Nainen ei huomannut sitä, eikä siksi taistellut vastaan. Niinpä hän sairastui malariaan, koska ei vastustanut kauhua ja antoi sille sen sijaan periksi. Siitä alkoi hänellä vuosien taistelu erittäin vaikeaa malariaa vastaan. Mitä enemmän hän pelkäsi, sitä useammin hän sairastui ja kärsi aina uusista sairausjaksoista. Käytyään useita kertoja kuoleman rajamailla hän lopulta päätyi käyttämään elimistöä myrkyttävää lääkettä. Asiantuntijan kokeet paljastivat myrkytystilan ja lopulta hän tunnusti oman valintansa uskoa paholaisen pelottelua enemmän kuin Herran sanaa ja hänen antamaansa aikaisempaa lupausta varjeluksesta.

6. Et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää.

Ruttoa ja tauteja ja varsinkaan kulkutauteja ei rajoita vuorokaudenaika, vaan ne tekevät tuhojaan tauotta yötä päivää.

Jälleen tässä esiintyy heprean sana dever, jota tarkastelimme jo jakeessa kolme. Blue Letter Bible Lexicon selittää kyseistä sanaa kolmella englannin sanavalinnalla: Ensiksikin pestilence, joka tarkoittaa kuolemaan johtavaa ruttoa tai kulkutautia. Toiseksi sana murrain, joka tarkoittaa karjaruttoa. Ja kolmanneksi plague, joka merkitsee epidemiaa, kulkutautia, ruttoa, vitsausta ja maanvaivaa. Olosuhteita, joissa tämä rutto leviää, kuvaa hyvin heprean sanan oofel merkitys, alakuloisuus, synkkyys, raskasmielisyys, kurjuus, jotka ovat paitsi seurausta, myös epäuskoon liittyviä elementtejä, jotka avaavat oven tälle pimeydessä kulkevalle viholliselle.

Jakeen toisessa osassa esiintyvä tauti -sana on hepreaksi qetev. Se kuvaa ruttoon liittyen poisleikkaamista, engl. cutting off, ja tuhoa, engl. destruction. Tästä esimerkkinä myrskyn aiheuttama tuho Jes 28:2:ssa. Tässä yhteydessä käytetty teonsana on shuud sisältäen voimakkaan ja vahvan sekä väkivaltaisen tuhoa tuottavan tekijän.

Näistä kaikista pysyy turvassa hän, joka on ottanut Jeesuksen turvaksi ja linnaksi. Hän myös todistaa ja julistaa siitä kaikin tavoin. Katso jae 2.

7. Kaatukoon tuhat sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi,

mutta sinuun ei satu.

Jakeen alkuosassa puhutaan tuhannen, hepr. elef, miehen suuruisen sotilasosaston kaatamisesta ja tuhoamisesta sekä myös sen auktoriteettiaseman tyhjäksi tekemisestä. Sanan tuhat toinen merkitys härkä saattaa viitata vahvaan, inhimillisesti voittamattomana pidettävään vastustukseen.

Toinen mainittu vastustajien lukumäärä on kymmenentuhatta, mutta tässä tarkoitetaan myös yleisesti ottaen suunnattoman suurta lukumäärää, hepreaksi revavaa ja englanniksi myriad. Daavidin voitettua Goljatin hänestä viritettiin ylistyslaulu: ”Saul voitti tuhat, mutta Daavid kymmenen tuhatta.” Tässä yhteydessä meidän jokaisen on syytä huolella lukea edelliset 1. Samuelin kirjan jakeet

(1.Sam 17:45-47), mitkä kuvaavat Daavidin uskoa ja luottamusta Herraan, joka muodosti tuon mahtavan voiton perustan.

8. Sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan

Tässä esiintyy kaksi katsomista ja näkemistä merkitsevää sanaa, joista ensimmäinen on navaa ja tarkoittaa tutkivaa katselua, johon liittyy nähdyn asian tutkiskelu ja harkinta sisimmässä ja lopulta johtopäätösten tekeminen. Edelleen sanasta juontuu käsite profeetta tai näkijä. Heprealainen Raamattu ryhmittelee VT:n kirjat siten, että yhden ryhmän muodostaa profeetat, nevi´im.

Toinen katselusta käytetty heprean verbi on ra´aa, joka myös on tutkivaa ja tarkempaa havaintojen tekemistä, johon liittyy myös kunnioituksen ulottuvuus. Edellään tästä juontuu eräs Jahven nimistä, Jahve jiree, Herra, joka näkee. Herran silmät näkevät aikojen alusta hamaan iankaikkisuuteen. Samanlainen näkökyky on meidänkin mahdollista omata, jolloin profetian ja ilmestyksen Hengessä katselemme näkymiä aina Uuteen Jerusalemiin saakka ilman esteitä ja rajoituksia.

Me tarvitsemme kärsivällisyyttä odottaessamme Herran vanhurskaan ja lopullisen oikeusistuimen kokoontumista. Siksi meidän ei itse tarvitse käydä kostamaan, vaan odottaa uskossa Hänen tuomiotaan ja kostoaan kaikelle vääryydelle.

9. Sillä sinä ajattelet: ”Sinä, Herra, olet minun turvani.” Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi.

Tässä turvalla, hepreaksi, machesii, tarkoitetaan paikkaa tai henkilöä, jonka turviin paetaan kokemaan täydellistä suojelua. Psalmintekijä käyttää rohkeasti omistusmuotoa minun (ikioma) turvapaikkani. Samoin toinen sana jakeen lopussa puhuu myöskin turvapaikasta. Tosin meoonechaa pitää sisällään asunnon ja asuinpaikan ohella lisäksi käsitteet pesä, viides taivas sekä Jumalan asumus. Ehkä hieman vapaasti tulkittuna voidaan todeta, että ulkopuolisista meidän turvapaikkamme saattaa näyttää heikolta linnun pesältä, mutta todellisuudessa asumme taivaan turvakodissa ja Jumalan asumuksessa. Jälleen genetiivimuoto alkutekstissä painottaa totuutta: Se on sinun ja sinulle varattu.

10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.

Onnettomuutta tarkoittaa tässä sana ra’aa pitäen sisällään myös merkitykset paha teko, rikos ja huoli. Rohkenemme siis julistaa, että onnettomuuksien ohella jopa turhat huoletkin ”pakenevat” meitä. Erityisesti on syytä muistaa lukiessamme, kuunnellessamme ja toteuttaessamme Jumalan sanaa, ettei tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduta sanaa ja ettemme siten jäisi hedelmättömiksi. (Matteus 13:22)

Tämä jae tutustuttaa meidät uuteen ihmistä kohtaavaan vastoinkäymiseen ja josta alkukieli käyttää sanaa negaa. Sen merkitykset Seppo Seppälän toimittaman heprean sanakirjan mukaan ovat sairaus, vamma, vaiva ja murhe. Edelleen tässä yhteydessä Geseniuksen Hebrew-Chaldee Lexicon antaa myös merkityksen jälki tai läiskä iholla, joka on ruton tai muun sairauden aikaansaama. Jos laajennetaan tarkastelua koskemaan sanan eri vokalisointivaihtoehtoja, voidaan puhua sekä ihmiskuntaa että eläin- ja kasvikuntaa koskevista tuhoista. Nämä ovat seurausta hengellisistä valinnoista (Herra tai sielunvihollinen) ja niin ollen myös seurausta tästä syntyneen yhteyden ja suhteen kautta. Vastaava teonsana eri muodoissaan puhuu sairauksista ja vaivoista, jotka tulevat ja koskettavat ihmistä vahingoittaen ja saastuttaen hänet. Ja näin sairaus (virus, rutto jne.) leviää kosketuksen, pisaratartunnan yms. kautta yhä laajemmalle ohittaen kuitenkin ne ihmiset, jotka ovat ottaneet Herran Jeesuksen turvapaikakseen.

11. Sillä Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.

Herra kaiken Ylipäällikkönä antaa omille palvelukseen lähetettäville enkeleilleen sinusta ehdottoman varjelukäskyn. Ei siis mitään kainoa pyyntöä tai toivomusta tai ehdotusta. Tämä kaikki puhuu sotilaallisesta kielestä, jonka perusteella kaikki toteutetaan eikä missään hänen toimeksiannossaan ole mitään epävarmuutta eikä selittelyä. Niinpä Hänen nimensä onkin Herra Sebaot, Jahwee Tsevaoot, sotajoukkojen Herra. Edelleen sana määräyksen ja käskyn ohella puhuu testamentista, joka on tehty meidän hyväksemme Jeesuksen työn perusteella.

Enkeleiden kaikki elämänalueemme käsittävä varjelu- ja valvontakäsky rinnastuu myös omaan tehtäväämme alkaen ensimmäisestä ihmisestä. Niin kuin Aadamin tuli varjella paratiisia, niin meidänkin tulee vartioida ja varjella itseämme ja läheistemme elämää ”rukouksin ja väkevin huudoin” papillisessa tehtävässämme. Lisättäköön tähän vielä kaikkinainen vartiomiehen valppaus ja hälytyksen antaminen vaaran uhatessa.

Sana derech, tie, tarkoittaa myös kaikkia tapojamme, tottumuksiamme ja ajattelumalleja, jotka Herra joko hyväksyy tai hylkää. Onko niin, että joskus Hän joutuu lähettämään enkelinsä miekka kädessä estämään meidän järjettömyyksiämme? Näinhän Herra teki Bileamin tapauksessa hänen lähtiessään matkalle väärän voiton toivossa. Kaikilla teilläsi tarkoittaa todella kaikkia lähtemisiä ja tulemisia sekä niihin liittyviä matkasuunnitelmia.

12. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen.

Jälleen saamme vain ihmetellä alkukielen sanojen sisältämiä ulottuvuuksia, kun tutkimme sanaa kantaa, nasaa. Niinpä emme rajoitu ainoastaan kuvaan tai maalaukseen, jossa Herran enkeli kannattelee sinua käsillään. Nimittäin kyseinen verbi lähtee tilanteesta, jossa enkeli nostaa sinut syliinsä ja vie turvallisesti perille vaarojen ja myrskyjen läpi. Lisäksi tilanteissa, joissa yrität lopulta oppia kävelemään itse läpi koetusten, hänen enkelinsä tulee rientäen apuun, jos lankeat tai joudut epätoivoon. Silloin sinut joskus ikään kuin temmataan enkelin käsin pois kuoleman vaarasta. Lisäämme tähän vielä merkityksen, jonka mukaan tämä kantaminen tai kuljettaminen vie sinut lopulta taivaallisen hääsalin ovelle kohtaamaan Jeesuksen. Kaikki tämä ja paljon muuta on siis kätkettynä yhteen sanaan.

13. Sillä sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen yli, sinä tallaat jalkoihisi nuoren leijonan ja lohikäärmeen.

Leijonan ja kyykäärmeen yli kulkeminen ilmaistaan tässä samalla sanalla, jota käytettiin edellisessä jakeessa: darak. Siinä ovat samat perusradikaalit(=konsonantit) hieman eri tavalla vokalisoituina. Siis dalet – resh – kaf. Näiden petojen tallaaminen kuvaa sinun omistamaa auktoriteettia sanan noudattamisessa ja kuuliaisuudessa. Tämän todistaa Jeesuksen omat sanat, jotka Hän lausui 72 opetuslapsen palattua lähetysmatkaltaan (Luuk. 10 : 18-20):

Ne 72 palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden.” Jeesus sanoi heille: ”Minä näin, kuinka Saatana lankesi alas taivaasta kuin salama. Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”

Tällaisesta kuuliaisuudesta nousee se auktoriteetti, jossa toimitaan voitollisesti. Siitä tulee voitollinen toimintatapa ja tottumus esteiden ylittämisessä (vrt.ed. jae derech). Nämä esteet ja vastustajat ovat usein sanakirjan perusteella pahoja, ilkeitä ja salakavalia ihmisiä (engl. wicked men).

14. ”Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni.

Kiintymystä osoittava sana chashaq ilmaisee rakkautta, joka tietoisen pyrkimyksen ja etsimisen kautta löytää päämääränsä, joka on Jeesus. Englannin kielinen eräs käännösvaihtoehto, to be joined together, kertoo, kuinka uskova on lopulta tullut täysin yhdistetyksi ja yhteen liitetyksi Veriylkänsä kanssa.

Pelastamista tarkoittava sana, palat, merkitsee vaarallisesta tilanteesta perille turvaan saattamista ja vainoojasta vapauttamista. Tähän liittyen seuraava sana sagav kuvaa, kuinka Herra asettaa pelastamansa ihmisen niin korkealle turvakalliolle, ettei sinne yllä mikään vaara. Vastauksena siihen, miksi hän näin toimii jonkun kohdalla on: Koska hän tuntee minun nimeni. Tämä lause, jadaa shemii, pitää sisällään enemmän kuin vain Herramme ja hänen Nimensä muodollisen tuntemisen. Kyse on Jeesuksen ”sisällisestä tuntemisesta”, jossa uskova tahtoo yhä syvemmin tuntea Herran mielen hänen ystävänään ja tulla yhdeksi myös ”hänen kärsimystensä osallisuudesta”. Silloin toteutuu Jeesuksen sanat: Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni.

15. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä.

Tämä huuto, joka tulee kuulluksi, on huutoa, joka perustuu itse tutkittuun sanaan, joka on uskossa sulautunut lukijaan. Nimittäin omakohtainen lukeminen ja tutkistelu on sitä mannan syöntiä, johon meitä kehotetaan. Kun sitten olet täynnä Kristuksen sanaa, voit julistaa sitä, voit kutsua muitakin sen äärelle ja neuvoa sanalla toisia. Näitä merkityksiä kätkee itseensä sana qaraa. Tällaiseen huutoon Herra vastaa eri tavoilla. Joskus saat varman sisäisen tietoisuuden ja rauhan rukoukseen. Joskus kuulet hänen puhuvan sanoja tai vaikkapa vastaavan sinulle tutun tai aivan uuden laulun muodossa. Nämä jälkimmäisetkin vastausmuodon vaihtoehdot sisältyvät heprean sanaan anaa, jota tässä käytetään. Jakeen vapauttamista tarkoittava teonsana sisältää kuvan jonkun loukkuun tai ansaan kiinni jääneen irti kiskomisesta ja pelastamisesta. Samoin siihen liittyvästä vahvistamisesta ja innostamisesta.

Viimeinen sana we-achabbedeehu on tosiaankin Herran lausuma ja käännettynä: Ja Minä kunnioitan häntä. Ajatelkaamme tätä: Suuri Jumala lausuu nämä sanat kuuliaisesta lapsestaan. Kunnioituksen ohella tähän sisältyy kuva kunnioitetulle pöytävieraalle tarjoilemisesta juhlapöydässä. Lieneekö tässä viittaus Karitsan hääateriaan?

16. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen.

Pitkä ikä voidaan ymmärtää pitkäksi elinajaksi maan päällä, mutta käsite jom tarkoittaa myös päivää yleensä, pitkää aikajaksoa, päivää yön vastakohtana sekä myös vuotta. Edelleen Raamatun mukaan: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä.

Herra tyydyttää omansa kaikki tarpeet. Mutta savaa -teonsana kätkee itseensä tilanteen, jossa meille annetaan yllin kyllin. Toisin sanoen syömme kylliksi ja juomme kylliksi, minkä jälkeen me koemme täydellistä yltäkylläisyyttä ja tyydytystä. Meidän olomme on sisäisesti ja ulkoisesti kylläinen kuuliaisina lapsina. Tähän liittyy vauraudesta ja runsaasta sadosta nauttiminen. Sama vaurauden ja siunauksen osallisuus liittyy sanaan sheva, seitsemän, jonka mukaan siunaus ja yltäkylläisyys tulee Jumalan ja luodun välisen liittosuhteen kunnioittamisen kautta. Ensin mainittu käsite alkaa sin-kirjaimella, jälkimmäinen shin-kirjaimella. Suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen -käännös juontuu lauseesta: We-are’eehu bii-shuatii. Sanatarkka käännös kuuluisi suunnilleen seuraavasti: Ja minä näytän hänelle… tai: minä paljastan hänelle minun Jeshuani.

Reijo Kujansuu