Morsiamen valmistaminen

Morsiamen valmistaminen kuningasta varten Esterin kirjassa

 • Ester 2:9,12 Neito miellytti Heegaita, ja hän pääsi tämän suosioon. Heegai järjesti kiireesti Esterille hänen kauneudenhoitonsa, ruokaosuutensa sekä seitsemän valiopalvelijatarta kuninkaan palatsista ja siirsi hänet palvelijattarineen haaremin parhaaseen osaan. … Kukin neito meni vuorollaan kuningas Ahasveroksen luo oltuaan ensin kaksitoista kuukautta kauneudenhoidossa, kuten neidoista oli määrätty. Näin heidän aikansa kului kauneudenhoidossa: kuusi kuukautta heitä hoidettiin mirhaöljyllä ja toiset kuusi kuukautta tuoksuvoiteilla ja muilla naisten kauneudenhoitokeinoilla.
 • 6kk mirhaöljyllä hoitamista
  1. mirhasta oli suurin osuus Ilmestysmajan pyhässä voiteluöljyssä (2Moos 30:22–32)
  2. mirhassa oli jotain kitkerää/ katkeraa
  3. se oli desinfioiva, antibakteerinen, haavoja parantava ja sulkeva
  4. se saattoi syövyttää ihoa-> voi käyttää ihon kuorintaan
  5. käytettiin ruumiin balsamointiin -> kuolema
 • 6kk tuoksuvoiteilla hoitamista

Kristuksen morsiamen valmistaminen ylkänsä saapumista varten

 • Tämä on prosessi, jossa tapahtuu paljon yhtaikaa:
 1. tapahtuu kasvua lapsesta aikuiseksi tai missä vaiheessa oletkin, niin kasvua tapahtuu,
 2. pyhitys tulee käytäntöön – Jeesus on hankkinut pyhityksen ristin työllään ja ylösnousemuksellaan, mutta se ei useinkaan näy elämässämme
 3. rukouselämä muuttuu syvemmäksi tai oikeastaan korkeammaksi/ voittoisammaksi
 4. Herran pelko kasvaa ja luottamus Jumalaan moninkertaistuu kuten myös usko.
 5. Jeesus vastasi: ”Minä on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muutoin kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös Isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet” (Joh 14:6–7). Jeesus on elävä tie, joka seuraa koko prosessin mukana, rinnallamme.
 6. Tämä prosessi alkaa antautumalla Jumalan käsiin täysin ja kokonaan. Room 12:1 sanoo: ”Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.”
 7. Agape-rakkaus lisääntyy prosessin jatkuessa sisimmässämme ja elämässämme sitä myöten, mitä enemmän kykenemme antautumaan Jumalan työlle.

Kristuksen morsiamen valmistaminen/ valmistautuminen vastaanottamaan ylkäänsä

 • ruokaosuus tuo mieleen jokapäiväisen Raamatun sanan syömisen. Raamatun lukeminen siten, että Pyhä Henki avaa sitä niin, että sana sulautuu meihin ikään kuin ruoansulatuksen tavoin, on välttämätöntä. Kun ymmärtää sanaa, siitä tulee elävä osa meitä ja se tekee meidät eläväksi.
 • Haaremiin parhaaseen osaan siirtäminen kuvaa sitä, kuinka meidän tulisi erottautua maailmasta. ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon”. Huomatkaa, että meitä ei siirretä huonompaan osaan vaan parhaimpaan osaan. Jumala antaa aina parempaa tilalle kuin, mistä me luovumme. Erottautuminen Jumalalle on pyhittäytymistä. Jos emme erottaudu, maailmasta tarttuu koko ajan likaa meihin, emmekä pysy puhtaana, vaikka meitä puhdistettaisiinkin. Sinä tiedät kohdallasi, milloin ja mistä tulee erottautua. Monet asiat muuttuvat sellaiseksi, ettei monet asiat enää kiinnosta sinua kuten aiemmin.
 • Mirhaöljystä löysin seuraavia ominaisuuksia netistä ja huomasin, että ne sopivat omiin kokemuksiini tässä prosessissa. Minä olen todistaja ja kerron omista kokemuksistani. En ole puhuja, jonka tulee osata puhua – vain todistaja.
  1. Pyhä voiteluöljy (2 Moos 30:22–32): Pyhä Henki ohjaa ja opettaa koko prosessin ajan. Aluksi avaamalla Raamatun Sanaa ja myöhemmin ohjaamalla ja opettamalla. ”Mutta mitä teihin tulee, se voitelu, jonka saitte häneltä, pysyy teissä, ettekä te ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ja se opetus on totta eikä valhetta. Niin kuin se (hän) on teitä opettanut, niin pysykää hänessä” (1. Joh 2: 27). Jumalan rakkaus (agape) on se Pyhä voiteluöljy, joka on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta (Room 5:5). Agape -rakkaus on se, joka lisääntyy koko prosessin ajan. Se kohdistuu Jeesukseen, Isään, Pyhään Henkeen, omaisiin, seurakuntalaisiin ja lähimmäisiin.
  2. kitkeryys/katkeruus (ei tarkoita anteeksiantamattomuutta): Pyhä Henki nostaa esille niitä asioita ja syntejä, jotka ovat Jumalan tuntemista ja tahtoa vastaan. Hän tekee sen lempeästi ja juuri sopivalla tavalla kullekin ihmiselle. Oma kaivelu on kiellettyä, sillä tämä prosessi tapahtuu siinä järjestyksessä kuin Jumala tahtoo. Snl 28:13 sanoo: ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.” Parannuksen tekeminen on nöyryyttä ja alttiutta aina, kun syntiä tulee ilmi, nöyrästi pyytää anteeksi. Tunnustamme Isä Jumalalle sen, kadumme ja pyydämme anteeksi, sillä olemme tehneet syntiä vain häntä vastaan ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Lisäksi tulee muistaa vastaanottaa anteeksiantamus ko. synnistä, ettei tule väärää syyllisyyttä myöhemmin. Me ajattelemme, että ei minulla ole mitään tunnustettavaa, mutta 99 % meidän muistoistamme mukana myös väärintekomme ovat meiltä täysin piilossa. Vain Pyhä Henki voi nostaa sieltä niitä asioita, jotka estävät meitä pääsemästä Isän lähelle.
  3. Puhdistavaa, parantavaa ja haavoja sulkevaa hoitoa me tarvitsemme, kun mm sisäiset haavat, tunnevammat, anteeksiantamattomuus, katkeruus ja mielenlinnakkeet ovat Jumalan tuntemista vastaan. Room 12:2 sanoo: ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Tämä hoitoprosessi on hyvin vaikea, mutta Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Hän kykenee korjaamaan kaiken rikki menneen.

Minulla on ollut hylkäämisen kokemus lapsuudessa 2. ikävuodesta eteenpäin. Kävin erään henkilön kanssa läpi tätä asiaa yli 10 vuotta 35-vuotiaasta alkaen. Luulin, että se oli jo saatu käsiteltyä loppuun, mutta kun Pyhä Henki tarttui asiaan, löysin mm syyn siihen, miksi minulla oli häpeää yhä käsittelemättömänä. Lopulta siinä kävi niin, että Jeesus itse tuli tiettyyn tilanteeseen ja sanoi, että minä olen ollut tässä koko ajan ja otti minut syliinsä. Sen jälkeen mielikuva vaikeimmasta tilanteesta muuttui ja häpeä katosi kokonaan.

 • Kuolleen ihon poistaminen kuvaa hyvin sydämen puhdistamista. ”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja sydämenne, te kahtaalle häilyvät” (Jaak 4:8). Käsien puhdistaminen kuvaa synnin tekojen antamista Jumalalle. Jeesus sanoo: ”Sillä sisästä, ihmisen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen” (Mark 7:21–23). Tämä on kovaa puhetta ja sen takia sydän tulee puhdistaa itse Jumalan työnä. Me emme itse voi tehdä mitään, sillä emmehän edes tiedä, mitä sieltä löytyy.
 • Kuolema kuvaa itselle kuolemista. Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Joka rakastaa elämäänsä, menettää sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, säilyttää sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani on oleva. Jos joku palvelee minua, niin Isä kunnioittaa häntä (Joh 12:24–26).
 • 6kk tuoksuvoiteilla hoitaminen kuvaa siitä, että
  1. Kun vietämme aikaa Jeesuksen kanssa rukouksessa, vähitellen Kristuksen tuoksu alkaa erittyä meistä tietämättämme. Raamatun lukemisen kautta opimme kaiken aikaa paremmin tuntemaan Jeesusta. Opimme myös palvomaan häntä.
  2. Samalla muutumme yhä enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Syynä kuten edellä rukous ja Raamatun lukeminen.
  3. Samaan aikaan Jumalan, agape-rakkaus, joka on vain antavaa rakkautta valtaa meidät vähitellen. Ihmisen rakkaus on aina itsekästä, ottavaa rakkautta. Kun useat ihmiset seurakunnassa alkavat tuoksua Kristukselta, muuttuvat Kristuksen kaltaiseksi ja rakastavat agape-rakkaudella, koko seurakunta muuttuu. Seurakuntaan tulee yhteys, ykseys ja rakkaus. Paavali sanoo Ef 3:16–21:ssa: ”Rukoilen, että hän Henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.” Jumalan rakkaus on paljon suurempaa ja laajempaa kuin osaamme kuvitellakaan.

Tässä prosessissa löytyy myös jokaiselle ihmiselle Jumalan suunnittelema kutsumus. Se on tehtävä, joka voi olla sinulle ennestään tuttu tai sitten täysi uusi. Jokainen, joka löytää kutsumuksensa, on elämänsä onnellisin saadessaan toteuttaa Jumalan tahtoa. Se antaa elämään tarkoituksen. Jumalan suunnittelema kutsumus on siitä ihanaa, että Jumala valmistaa ne hyvät teot etukäteen ja me saamme kulkea valmistetuissa teoissa (Ef 2:10).

Mistä minä voin aloittaa?

 • Lähesty Jumalaa, niin hän lähestyy sinua. Rukoile, että haluat oppia tuntemaan Isää paremmin. Pyydä, että hän lähestyy sinua, niin että pääset alkuun. Pyydä myös, että Pyhä Henki alkaisi opettamaan sinulle Raamatun salaisuuksia entistä syvemmältä.
 • Antaudu kokonaan Jumalalle. ” Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi uhriksi Jumalalle” (Room 12:1). Tämä tulee VT:n kokonaisuhrista eli polttouhrista, joka oli vapaaehtoinen. Isällä on jo meidän hengellinen ihmisemme. Se on puhdas ja vanhurskas eli täysin Jumalalle kelpaava. Mutta Hän haluaa ja toivoo myös ruumiimme erottamista vain hänelle. Se on hänelle mieluisa uhri. Polttouhri poltettiin kokonaisena ja samalla lailla Jumala polttaa meistä vähitellen kaiken lian, synnin ja pahuuden. Jumala ei tee minkäänlaista väkivaltaa. Hän tavalla tai toisella kysyy, haluatko antaa minulle tämän ja tämän elämäsi alueen – yhden alueen kerrallaan. Asiasta puhuu myös 2. Kor 13:5 ”Tutkikaa (hebr kielessä merkitys tuomitkaa) itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta.”

Riitta Aho